THÔNG BÁO 1 SỐ LỖI GAME CHO AE CHÚ Ý ( LỖI CHUNG DO GAME TÂY DU )


THÔNG BÁO LỖI GAME : 

=> MỠ ĐÂU XIN NÓI VỀ CHỨC NĂNG PHÁP BẢO : ( LÀ 1 CHỨC NĂNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN )

VỀ CHỨC NĂNG NÀY THÌ BÊN GAME TIẾU NGẠO TÂY DU PHIÊN BẢN NÀY ĐANG ĐƯỢC HOÀN THIỆN NÊN CÂN NHẮC MỌI NGƯỜI TRƯỚC KHI MÚN NÂNG NÓ . VÌ NÓ SẼ RESET VỀ 0 NÀO KHÔNG BIẾT . TỐT NHẤT KHÔNG NÊN NÂNG CẤP CHỨC NĂNG NÀY ĐỂ TRÁNH LỖI NHÂN VẬT .

=> T2 SẼ TIẾN HÀNH CHỨC NĂNG GỘP SERVER KHI GAME ÍT DẦN Ỡ CÁC SERVER CŨ . SẼ THÔNG BÁO RÕ RÀNG NGÀY THÁNG GỘP SERVER . MỌI NGƯỜI NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO THÌ HÃY CHỤP LẠI ẢNH THUỘC TÍNH LỰC CHIẾN HIỆN TẠI ĐỂ KHI UPDATE GỘP SERVER CÓ LỖI BÊN MÌNH SẼ HỔ TRỢ LẠI NHÂN VẬT NHƯ CŨ 

TẠM THỜI CHỈ CÓ 1 SỐ LỖI ĐÓ THÔI . KHI GỘP SERVER SẼ CÓ CHỨC NĂNG LIÊN SERVER